Plyn

Plyn

Naša firma je oprávnená realizovať prípojky plynu a teda sme schopný vám navrhnúť technické riešenie a následne zrealizujeme pripojenie na vonkajšie plynovody, plynové prípojky.

Špecializujeme sa taktiež na montáž vnútorných domových rozvodov plynu. Využívame pri tom metódu zvárania ako aj metódu lisovania.

Fotogaléria